Zomervakantieopvang 2018 : Wij gaan reizen door de tijd!

woensdag 11 april 2018


Voor kinderen van 4 – 12 jaar organiseert SKPC deze zomer een ‘reis door de tijd’.
De reis begint spannend met dinosaurussen en ridders in de Middeleeuwen. We reizen mee met de handelsschepen vol met kruiden en kunst. Om vervolgens te belanden in de ‘flower-power’ tijd met veel bloemen en kleuren. Uiteraard stoppen we ook even in ons digitale tijdperk en tot slot eindigt de reis met een blik op de toekomst.

Aanmelden voor de reis door de tijd kan via het formulier op onze website.
Bij aanmelding voor 8 juni 2018:

 • 10 % vroegboekkorting
 • gegarandeerde plaats

De activiteiten staan in het teken van verschillende tijden uit de geschiedenis (van prehistorie t/m flower-power tijd), het heden en de toekomst en hebben betrekking op onze pijlers Natuur & Techniek, Sport en Cultuur & Creatief. Op donderdag 23 augustus sluiten we de zomervakantie af met een groot slotfeest.

SKPC biedt vakantieopvang voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. U kunt uw kind(eren) nu aanmelden voor vakantieopvang in de zomervakantie. Oók wanneer uw kind in schoolweken geen gebruik maakt van de buitenschoolse opvang! Vakantieopvang is mogelijk voor één of meerdere dagen, een aantal weken of totaal 6 weken opvang. Aanmelden voor de zomervakantieopvang kan via het formulier op de website.
Meldt u uw kind voor 8 juni 2018 aan dan ontvangt u 10 % vroegboekkorting op de totale kosten voor zomervakantieopvang en een gegarandeerde plaats op de gewenste dagen!

Geopende locaties
In de zomervakantie zijn de volgende locaties voor vakantieopvang geopend:

4-7 jaar

 • BSO Ratjetoe in de Brede School West, Zijderupsvlinderlaan 2.
  Open gedurende gehele zomervakantie op maandag, dinsdag en donderdag.
 • BSO Weijdewijs in de Brede School Oost, Poelslaan 2A.
  Open gedurende gehele zomervakantie op maandag, dinsdag en donderdag.

8-12  jaar

 • BSO Ratjetoe 8+ in de Brede School West, Zijderupsvlinderlaan 2.
  Open gedurende gehele zomervakantie op maandag, dinsdag en donderdag.
  Voor de opvang van de 8+ kinderen wordt gebruik gemaakt van het atelier in de Brede School West. Vanuit deze locatie worden ook regelmatig activiteiten gepland op BSO locaties Boemerang (bij sporthal Parijsch) en Goal (bij voetbalvereniging Focus). 
 • BSO Weijdewijs 8+ in de Brede School Oost, Poelslaan 2A.
  Open gedurende gehele zomervakantie op maandag, dinsdag en donderdag.
  Voor de opvang van de 8+ kinderen wordt gebruik gemaakt van het technieklokaal in de Brede School Oost. Vanuit deze locatie worden ook regelmatig activiteiten gepland op  BSO locaties Idefix (Meerlaan) en Duck Out (bij voetbalvereniging Vriendenschaar).

4-12 jaar

 • In alle weken van de zomervakantie worden op woensdag en vrijdag alle groepen  samengevoegd en opgevangen op BSO Robbedoes, kindercentrum de Zandloper,  Meerlaan 30. 
 • BSO Beestenbende op de kinderboerderij, Weithusen 63, is geopend op: dinsdag 17 juli,
  donderdag 19 juli, dinsdag 24 juli, donderdag 26 juli, dinsdag 21 augustus en donderdag 23 augustus.
  Let op:
  • Voor Beestenbende dient u uw voorkeur voor deze locatie op het inschrijfformulier bij de betreffende datum apart aan te geven.
  • Voor kinderen die in schoolweken geen gebruik maken van BSO Beestenbende geldt een minimumleeftijd van 6 jaar;
  • De kinderboerderij is open voor andere bezoekers en op het terrein bevindt zich open water.          

Op een aantal dagen zijn uitstapjes in en rondom Culemborg gepland. Hierdoor kan het voorkomen dat uw kind op een andere locatie gebracht/gehaald moet worden. U wordt hierover altijd op tijd geïnformeerd. In het onderstaande schema vindt u de gegevens van de geopende locaties, waaronder het registratienummer van het landelijk register. Dit registratienummer heeft u nodig om bij de belastingdienst de kinderopvangtoeslag voor de zomervakantieopvang aan te vragen. In de bevestiging, welke u in juni van ons ontvangt, vindt u terug hoeveel uur uw kind komt en wat de kosten zijn.

Leeftijd Geopend Adresgegevens Registratienr.
4-7
8-12
Hele zomervakantie op maandag, dinsdag en donderdag

BSO Ratjetoe
(Brede School West)
Zijderupsvlinderlaan 2
4105 TC  Culemborg
06-45264388

123699873
4-7
8-12
Hele zomervakantie op maandag, dinsdag en donderdag

BSO Weijdewijs
(Brede School Oost)
Poelslaan 2A
4102 KN  Culemborg
06-45264393

 239037650
 4-12 Hele zomervakantie op woensdag en vrijdag BSO Robbedoes
(kindercentrum de Zandloper)
Meerlaan 30
4103 XZ  Culemborg
0345-531779/06-45264664
176777143
4-12

dinsdag 17 juli
donderdag 19 juli
dinsdag 24 juli
donderdag 26 juli
dinsdag 21 augustus
donderdag 23 augustus

BSO Beestenbende
(kinderboerderij)
Weithusen 63
4102 NV  Culemborg
06-45264384
322918868

Omdat kinderen niet altijd op de eigen BSO-locatie worden opgevangen, organiseert SKPC kijkmiddagen op de locaties die tijdens de zomervakantie open zijn. Tussen 16.30 en 17.30 kunnen ouders en kinderen langskomen op de betreffende locatie(s) en alvast een kijkje komen nemen.

Datum en tijd Locatie
dinsdag 29 mei van 16.30 - 17.30 uur  BSO Weijdewijs
donderdag 31 mei van 16.30 - 17.30 uur BSO Ratjetoe
donderdag 31 mei van 16.30 - 17.30 uur BSO Beestenbende
donderdag 31 mei van 16. 30 - 17.30 uur BSO Robbedoes

Openingstijden
De bovenstaande groepen zijn voor vakantieopvang geopend van 08.00 – 18.00 uur. Tevens is het mogelijk om in schoolvakanties (voorschoolse) opvang af te nemen vanaf 07.00/07.15 uur, ook als u hier in de schoolweken geen gebruik van maakt.
Daarnaast kunt u in schoolvakanties ook gebruik maken van verlengde opvang tot 18.30 uur.
U kunt de tijden aangeven op het inschrijfformulier bij de gewenste data. 

Vervoer kinderen
Kinderen van 4 – 7 jaar worden lopend, met de auto of met de Stint naar buitenactiviteiten vervoerd. De kinderen van 8 – 12 jaar gaan op de fiets naar de buitenactiviteiten in Culemborg en omgeving. Om deze reden is het belangrijk dat de 8+ kinderen elke dag op de fiets naar de locatie komen. Bij mooi weer adviseren wij tevens om zwemkleding mee te geven.

Inschrijving en kosten
Inschrijven kan middels het formulier op onze website. Op dit formulier kunt u aangeven op welke dagen u opvang wenst in de periode van 14 juli t/m 26 augustus 2018. Indien gewenst kunt u ook een papieren exemplaar van het inschrijfformulier ontvangen. Deze zijn op de groep verkrijgbaar of op te vragen via .

Bij inschrijving vóór 8 juni 2018 ontvangt u een vroegboekkorting van 10% op de totale kosten voor zomervakantieopvang en een gegarandeerde plaats op de gewenste dagen!
Na 8 juni 2018 is inschrijving voor de zomervakantieopvang nog steeds mogelijk. Echter kan het dan voorkomen dat uw kind(eren) niet meer op de gewenste dagen of locatie geplaatst kan worden. Mocht blijken dat dit voor uw kind(eren) geldt dan wordt er altijd binnen 1 week een alternatief aanbod gedaan.
Half juni ontvangt u het volledige vakantieprogramma.

De kosten voor één hele dag vakantieopvang (08.00 – 18.00 uur) bedragen bruto € 74,00. Een halve dag (08.00-13.00 of 13.00-18.00 uur) is ook mogelijk. Hiervoor betaalt u bruto € 37,00. Deze (extra) kosten voor kinderopvang kunt u mee berekenen in de kinderopvangtoeslag. Voorbeeldberekeningen van de netto kosten kunt u terugvinden op de website: ‘wat kost een dag zomervakantieopvang’. Afhankelijk van het inkomen zijn nettokosten vanaf € 9,- per dag en met vroegboekkorting vanaf € 4,- per dag
De vroegboekkorting wordt berekend door het uurtarief 10% lager vast te stellen.
Zie voor meer informatie over (aanvragen van) kinderopvangtoeslag ook de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl.

Annulering en opzegging
Met het retourneren van de aanvraag zomervakantie verplicht u zich tot het afnemen van de aangevraagde opvang en gaat u akkoord met het in rekening brengen van de kosten door de SKPC. Indien uw kind(eren) op de afgesproken dagen de zomervakantieopvang niet bezoekt dient u wel de factuur te voldoen.
De plaatsing gedurende 6 weken zomervakantie kan tot één maand voor elke aangevraagde dag afzonderlijk, in betreffende periode worden opgezegd en is ook van toepassing voor incidenteel aangevraagde zomervakantieopvang. Er zijn dan geen annuleringskosten verschuldigd.

Bij opzegging binnen één maand voor de dag van plaatsing bent u annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten bedragen de opvangkosten vanaf de datum van opzegging tot en met een maand daarna.
Zie ook de procedure vakantieopvang op de website.

Let op: de uren opvang in de zomervakantie vallen buiten de BSO contracten van 40 schoolweken of 46 schoolweken (incl. kleine vakanties). Opgebouwde tegoeduren kunnen dus niet ingewisseld worden voor opvang in de zomervakantie.
Zie ook www.skpc.nl/tegoeduren-bso.

 
Terug naar nieuwsoverzicht