Veiligheidsverslag en gezondheidsverslag

SKPC voert een beleid dat er toe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen op elke locatie zo veel mogelijk is gewaarborgd.
Wij verstaan hieronder het bieden van emotionele veiligheid aan de kinderen  (zie pedagogisch beleidsplan), maar ook een veilige fysieke omgeving en het zorgvuldig en hygiënisch omgaan met materialen en met voeding.
Op elke locatie worden de mogelijke risico’s geïnventariseerd. Op grond van de inventarisatie worden risico beperkende maatregelen genomen. Een plan van aanpak voor verbeteringen en de registratie van (bijna) ongevallen wordt aan de oudercommissie voorgelegd ter informatie en advies.
De groepsregels en locatieregels zijn gericht op het waarborgen van veilige situaties in de groepsruimten of buiten, want veiligheid wordt ook bepaald door gedrag – van kinderen en van pedagogisch medewerkers. In het gezondheidsverslag en veiligheidsverslag (onderdeel van het plan van aanpak Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid) staan de afspraken beschreven die de gezondheidheid en veiligheid op de groepen waarborgen. Per locatie wordt een gezondheids- en veiligheidsverslag gemaakt welke u vindt op de locatiepagina's.