Veiligheid en gezondheid

GGD inspecties
Onze opvang voldoet aan de regels omtrent veiligheid en gezondheid. Onze locaties worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. De inspectierapporten kunt u inzien bij de locatie of op de locatiepagina op deze website.  

Kinderen                                                                                                                                                    
De groepsregels en locatieregels zijn gericht op het waarborgen van veilige situaties in de groepsruimten of buiten. Want veiligheid wordt ook bepaald door gedrag van kinderen en pedagogisch medewerkers.

Vierogenprincipe
Het vierogenprincipe is een wettelijke regeling in de kinderopvang. Het houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een pedagogisch medewerker. Een medewerker mag, afhankelijk van de groepsgrootte, alleen op de groep staan, zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren. De SKPC voert het vierogenprincipe op al haar locaties uit.    

Zie voor documenten omtrent veiligheid en gezondheid de pagina links.