Servicebureau

Algemene informatie
Servicebureau
Bezoek- en postadres: Postmastraat 44 - 4105 DW Culemborg
e-mail :  
Telefoon: (0345) 51 74 77

Directie
Mevrouw Berrie (B.A.M.E.) Heinrichs -

Planning & Plaatsing       
Heeft u vragen m.b.t. de plaatsingsmogelijkheden of vragen over uw plaats van uw kind op het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, vakantieopvang, tussenschoolse opvang of de peuterspeelzaal/peuteropvang, neemt u dan contact op met één van onze plaatsingsconsulentes:

Gastouderopvang
Bezoekadres gastouderbureau: zie hierboven bij servicebureau.
Telefoonnummer: (0345) 51 74 77
algemeen e-mail adres:
De bemiddelingsmedewerker: Terry Ponsen (ponsen@skpc.nl)

Financiën
Voor informatie over de tarieven kinderopvang, facturen en berekening tegemoetkoming belastingdienst kunt u contact opnemen met Lucienne Richelle ().

Clustermanagers
De kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuteropvang locaties worden aangestuurd door clustermanagers: