Privacy

De pedagogisch medewerker houdt vertrouwelijke informatie die hij/zij tijdens de uitoefening van zijn/haar beroep krijgt geheim (beroepscode). De SKPC zal op een vertrouwelijke manier omgaan met de ontvangen persoonlijke gegevens van de ouders. De geregistreerde gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens de bij wet vastgelegde uitzonderingen. Het privacyreglement is op verzoek in te zien bij de clustermanagers.