Plaatsing kinderen met een beperking

Voor kinderen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking zoeken wij binnen de bestaande mogelijkheden naar goede opvang. De praktijk leert dat het kinderen niet uitmaakt of hun speelkameraadje ergens niet zo goed in is. Alvorens een kind met een lichamelijke of verstandelijke handicap of met een medische beperking te plaatsen op één van onze locaties worden ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de locatiemanager. In dit gesprek zal vastgesteld moeten worden of SKPC voldoende expertise en mogelijkheden heeft om een goede en veilige opvang te bieden aan het kind.
De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd, evenals de evaluatiemomenten. Als na verloop van tijd de situatie verandert kan de SKPC beoordelen dat voortzetting van plaatsing niet in het belang van het kind is. De plaats kan dan onder vermelding van de argumenten door de SKPC worden opgezegd (zie ook de algemene voorwaarden kinderopvang, artikel 8, lid 4 en artikel 11).
Zie ook verklaring plaatsen kinderen met een beperking.