Peuterspeelzalen

De nadruk bij de peuterspeelzalen ligt op 'spelen' en 'ontmoeten'. In de peuterspeelzaal is veel gelegenheid voor vrij spel, maar ook voor groepsactiviteiten zoals zingen en gymnastiek.

Wilt u meer informatie over de plaatsingsmogelijkheden op de peuterspeelzalen of peuter-opvang? Neemt u dan contact op met plaatsingsconsulente Sharon de Bruijn:
0345 – 51 74 77

 

Peuteropvang

Ontwikkelingsgericht met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)  

Uw peuter is van harte welkom bij de peuteropvang. Dagelijks is er veel aandacht voor de taalontwikkeling, één van de belangrijkste uitgangspunten van de VVE methode (Piramide) waar wij mee werken. Voorlezen, veel praten, dingen benoemen, korte kringgesprekken, taalspelletjes; uw peuter beleeft dit allemaal. De ruimtes zijn zo ingericht dat uw peuter volop kan ontdekken en zich verder kan ontwikkelen.  
Doordat de VVE methode aansluit op de groepen 1 en 2 in het basisonderwijs, kan uw peuter een soepele overgang maken van de opvang naar school.      

Kinderopvangtoeslag of reguliere plaats? 
Onder bepaalde voorwaarden komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl      
Als u niet werkt en/of geen erkende opleiding volgt kunt u gebruik maken van een reguliere (subsidie)plaats op de peuterspeelzaal met ouderbijdrage.    
 

Meer informatie vindt u in het boekje: informatie en werkwijze peuteropvang.