Pedagogische visie

Veilige, kindvriendelijke opvang creëren. Uw kind een leuke, prettige dag bezorgen. Dat is het hoofddoel van de SKPC. Het klinkt eenvoudig, maar hoe doen we dat in de dagelijkse praktijk van de diverse opvangvormen? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen zich goed en gezond kunnen ontwikkelen, ongeacht de individuele en culturele verschillen? Het pedagogisch beleidsplan vormt de achtergrond van ons pedagogisch handelen en geeft de pedagogisch medewerker houvast in de omgang met kinderen en ouders. De pedagogisch medewerkers en gastouders van de SKPC zijn nauw betrokken bij de opvoeding van uw kind. Zij staan voor kwalitatief goede kinderopvang en investeren heel bewust en weloverwogen in de opvoedkundige en sociale ontwikkeling van uw kind. Vandaar onze lijfspreuk: 'SKPC, méér dan kinderopvang'.

Pedagogische visie van de SKPC
Onze visie is gebaseerd op vier opvoedingsdoelen:

  • emotionele veiligheid bieden;
  • gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
  • gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competenties;
  • de kans bieden om zich de normen en waarden (cultuur) van de samenleving eigen te maken. 

U kunt hier het volledige pedagogisch beleidsplan lezen. 

Pedagogisch specialisten
Al onze medewerkers zijn gediplomeerd en voldoen aan de gestelde opleidings-eisen. We vinden de kwaliteit van onze opvang echter zo belangrijk, dat we nog een stapje verder gaan. Bij de kinderdagverblijven van de SKPC werken maar liefst vier pedagogisch specialisten. Lees meer