Over SKPC

Professionele kinderopvang
SKPC biedt kinderopvang voor kinderen van 6 weken t/m 12 jaar in Culemborg en omgeving in de vorm van kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, peuteropvang, gastouderopvang, voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang. Daarnaast begeleiden we de tussenschoolse opvang op een aantal basisscholen in Culemborg.

Warm welkom  
We voorzien in de behoefte aan kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Professionaliteit, flexibiliteit en persoonlijke belangstelling staan bij onze kinderopvang voorop. Een warm welkom voor ouder en kind!

Méér dan kinderopvang
Kinderopvang bij SKPC is meer dan 'oppassen' op kinderen. We staan midden in de samenleving en hebben ook maatschappelijke verantwoordelijkheden. SKPC wil als onderneming zonder winstoogmerk een bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Vanwege onze verantwoordelijkheden voor kinderen, zijn wij betrokken bij maatschappelijke kwesties zoals opvoeding en jeugdzorg, integratie etc. De vraag van een klant gaat verder dan slechts een plaats in de kinderopvang. SKPC ziet voor zichzelf dan ook een taak in het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van ouders, het signaleren van achterstanden of ontwikkelingsstimulering tijdens de opvang.

Jeugdbeleid 0-23 jaar
Onze activiteiten zijn onderdeel van de bredere ketenaanpak jeugdbeleid 0 - 23 jaar. Een ketenaanpak die erop gericht is om kinderen en jongeren de kans te geven om zich optimaal te ontwikkelen zodat zij later op een goede manier maatschappelijk en economisch kunnen participeren in de samenleving. Door samen te werken met andere partners en scholen en onze activiteiten voor kinderen op elkaar af te stemmen komt meer samenhang in het aanbod voor kinderen tot stand, waarbij wij streven naar een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn.