Ouders

Contact met u
Een goed contact met u, de ouder(s)/verzorger(s) en ons, vinden wij zeer belangrijk. Vanaf het eerste telefoontje, de kennismaking op de locatie, tot aan het overleg bij het brengen en halen van uw kind: het moet kloppen. Tenslotte zijn we partners in het opvoeden en de ontwikkeling van uw kind.

Dagelijkse overdracht
Wanneer uw kind naar de opvang komt, is er ’s ochtends bij het brengen en ’s middags/’s avonds bij het halen tijd voor een dagelijkse overdracht tussen u en de pedagogisch medewerkers. Hoe voelt uw kind zich? Zijn er bijzonderheden? Hoe heeft uw kind het die dag gehad op de opvang? Het wordt allemaal met u besproken.

Oudergesprekken
Minimaal één keer per jaar bieden wij u een oudergesprek aan. Zo kunnen we nog uitgebreider het welzijn van uw kind bespreken. Mocht u vaker of tussentijds behoefte hebben aan een oudergesprek, dan maken we graag tijd voor u vrij. U kunt dit dan aangeven bij de pedagogisch medewerkers.

Heeft u een tip of een idee? Vertel het ons!