Ouderportaal

Op de buitenschoolse opvang (BSO) en bij de kinderdagverblijven werkt SKPC met een ouderportaal. Via het ouderportaal kan je foto’s bekijken die op de groep gemaakt zijn, het schriftje lezen en nieuws en berichten van medewerkers of de clustermanager lezen. Ook kan je als ouder berichten sturen en stukjes in het schriftje schrijven. Vanaf januari 2016 streven wij er naar om alle berichten via het ouderportaal met ouders van de BSO en kinderdagverblijf  te delen.   
Voor het ouderportaal is ook een speciale SKPC App ontwikkeld. Op het moment dat het jou het beste uitkomt kan je lezen hoe je kind het bij ons heeft gehad. Soms al voordat je je kind komt ophalen van de groep!  
Voor het gebruik van het ouderportaal heeft SKPC in samenwerking met Konnect onderstaande beknopte handleiding opgesteld.

Inloggen
Inloggen op het ouderportaal is heel eenvoudig. Met de webbrowser ga je naar www.skpc.ouderportaal.nl en log je in met je gebruikersnaam, dit is je debiteurennummer (vermeld op de factuur van SKPC). Wanneer je voor het eerst inlogt word je gevraagd je wachtwoord te wijzigen (via wachtwoord vergeten). Je ontvangt op dat moment je wachtwoord. Deze kan daarna eventueel gewijzigd worden in een zelf gekozen wachtwoord.
Je kunt ook gebruik maken van een speciale SKPC App voor je mobiele telefoon. Deze App is te vinden in de app-store door te zoeken op SKPC. Nadat de App geïnstalleerd is kan je met dezelfde gegevens inloggen. De App onthoudt de gebruikersnaam en wachtwoord, waardoor je altijd snel toegang hebt tot de laatste foto’s en berichten.
Na het inloggen op het ouderportaal kom je op de homepage van het ouderportaal terecht met onderstaande tabbladen.

Fotoboek   
Hierin worden foto’s van de groep gedeeld. Bij het uploaden van een foto wordt door de medewerker met een ‘tag’ aangegeven welke kinderen op de betreffende foto’s staan. Zo vind je snel de foto’s van je eigen kind terug en zie je ook met wie je kind speelt. Bij de recente foto’s zie je standaard eerst de foto’s van je eigen kind(eren).   
Wanneer je bezwaar hebt tegen het delen van foto’s van je kind met met andere ouders van dezelfde groep, kan je dit bij de pedagogisch medewerkers aangeven. Zij vinken dit aan in het ouderportaal. In het ouderportaal zijn een aantal voorzieningen opgenomen om te voorkomen dat je kind dan alsnog op de foto komt. Indien je ervoor kiest om bezwaar te maken, worden er dus geen foto’s van je kind in het ouderportaal geplaatst. De foto’s in het ouderportaal kan je ook downloaden voor eigen gebruik. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat foto’s met daarop groepsgenootjes van je kind, gebruikt worden op social media zoals Twitter en Facebook.

Berichten   
Via het tabblad berichten kan je berichten verzenden naar de opvanggroep. Dit is bedoeld voor het uitwisselen van berichten met een lage prioriteit, bijvoorbeeld omdat je bent vergeten iets kleins te melden bij de overdracht of voor een vraag of opmerking die geen spoed behoeft. De medewerkers op de groep zullen regelmatig de berichten op het ouderportaal bekijken, maar dit doen zij zeker niet de hele dag door. Het kan dus een paar uurtjes duren voordat je een reactie krijgt. Vragen m.b.t. facturatie, planning etc. kunnen net als voorheen, gesteld worden aan de medewerkers van het servicebureau, telefoon 0345-517477, e-mail .  

Mijn gegevens
Onder dit tabblad vind je de gegevens zoals deze bij SKPC in de administratie bekend zijn, bijvoorbeeld de plaatsingsgegevens, facturen, jaaropgave en saldo tegoeduren. In ‘mijn gegevens’ kan je zelf adresgegevens, telefoonnummer e.d. aanpassen. Dit wordt automatisch in de administratie van de SKPC bijgewerkt. Onder 'Mijn instellingen' kun je aanpassen waarvan je evt. wel of niet een melding wilt krijgen in je mailbox.           
Ruildagen en extra dagen/dagdelen kunnen via ‘mijn gegevens’ worden aangevraagd. Zie hiervoor ook de regels tegoeduren en ruildagen onder het tabblad ‘mijn vestiging, algemene informatie’ of op onze website.
Onder ‘mijn gegevens’ vind je ook de mogelijkheid om verschillende acties te doen: 

  • Extra dag aanvragen: extra dag(en) aanvragen zonder tegoeduren;
  • Extra openingsdagen: studiedagen aanvragen;
  • Ruildag aanvragen: ruilen van dagen;
  • Tegoeduren inwisselen: extra dag(en) aanvragen met tegoeduren.

Mijn vestiging    
Hier vind je informatie over de vestiging waar je kinder(en) wordt opgevangen, zoals nieuws(brieven), activiteiten en informatie over de pedagogisch medewerkers. Tevens vind je onder het tabblad algemene informatie de diverse regelingen, zoals bijv. regeling tegoeduren en ruildagen.

Help    
Met vragen over het gebruik van het ouderportaal kan je terecht bij de pedagogisch medewerker van de groep van je kind.