Oudercommissie

Ouderparticipatie: ja graag!  

We vinden het belangrijk om met u in gesprek te blijven. Wat vindt u belangrijk? Wat vindt u goed aan onze opvang? Waar ziet u nog verbeterpunten? U kunt invloed uitoefenen via de oudercommissie.

Oudercommissie
Op ouderavonden geven oudercommissies en/of directeur een toelichting op het beleid van de organisatie. De oudercommissie heeft adviesrecht op de volgende onderwerpen:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid;
  • pedagogisch beleidsplan;
  • voedingsaangelegenheden;
  • risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
  • openingstijden;
  • vaststelling of wijziging van een klachtenregeling;
  • wijziging van de tarieven van de kinderopvang. 

Wilt u zich aansluiten bij één van de oudercommissies of wilt u eens een avond bijwonen? U bent van harte welkom! Neemt u dan contact op via onderstaande e-mail adressen:

Heeft u een tip of een idee? Vertel het ons!

Notulen