Oudercommissie buitenschoolse opvang

In de oudercommissie buitenschoolse opvang hebben de onderstaande ouders zitting genomen:      

  • Sione Bakker (voorzitter) - moeder van Mijke en Loes (Boemerang en Ratjetoe);            
  • Esther Koller (algemeen lid) - moeder van Suus (Ratjetoe) en Mats (Kiekeboe);
  • Jorrie Lindsen (algemeen lid) - moeder van Julian (Weijdewijs) en Emily (Weijdewijs en Beestenbende);
  • Ineke Dirksen (algemeen lid) - moeder van Anne-Linde en Matthijn (Pluto);
  • Priscilla van Lint (algemeen lid) - moeder van Abigayle (Goal);
  • Esther Koggel (algemeen lid) - moeder van Thom en Mylou (Duck Out) en Jurre (Weijdewijs);
  • Joni Lustenhouwer (algemeen lid) - moeder van Melle (Weijdewijs en Beestenbende) en Annika (Duck Out en Beestenbende).
Wilt u zich aansluiten bij de oudercommissie of wilt u eens een avond bijwonen? U bent van harte welkom! Neemt u dan contact op via onderstaande e-mail adres:

In de vergaderingen van de oudercommissie komen diverse onderwerpen aan bod, welke kunnen zijn voorgedragen door de clustermanager of door de oudercommissie. Terugkerende onderwerpen zijn kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleid, de GGD-inspectie, de risico-inventarisatie, kosten voor ouders de dag van de pedagogisch medewerker, verbeterformulieren etc.
Ook lopende zaken als personele ontwikkelingen, eventuele uitbreidingen of verandering van producten komen op de agenda van de oudercommissievergadering. De oudercommissie formuleert jaarlijks haar speerpunten in een jaarplan.

Oudercommissie BSO, reglement - april 2016 

Oudercommissie BSO, huishoudelijk reglement - april 2016