Organisatiestructuur

SKPC staat voor Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg en is ontstaan in 1997 uit een fusie van Stichting Kinderopvang Culemborg (SKC) en Stichting Peuterspeelzalen Culemborg (SPC).

SKPC biedt kinderopvang verspreid in de gemeente Culemborg op diverse locaties en opvangvormen.
Momenteel telt SKPC 3 kinderdagverblijven, 12 locaties voor buitenschoolse opvang en 6 peuterspeelzalen. Daarnaast beschikt SKPC over een gastouderbureau dat een bemiddelende en begeleidende rol vervult bij het tot stand komen van gastouderopvang in Culemborg. Tevens begeleidt SKPC de tussenschoolse opvang op 3 basisscholen in Culemborg.

De SKPC heeft een Raad van Toezicht die erop toe ziet dat er verantwoord wordt omgegaan met de financiële middelen. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur, mevrouw Berrie Heinrichs. Hierin wordt zij bijgestaan door een managementteam bestaande uit 4 clustermanagers en een controller.
De directeur/bestuurder van SKPC is lid van de Beroepsvereniging Directeuren Kinderopvang (BdKO). In de Gedragscode van de BdKO wordt in grote lijnen benadrukt waar de BdKO en haar leden voor staan. De code brengt in een aantal kernwaarden de missie, de visie en het beleid van de vereniging tot uitdrukking. De begrippen integriteit, competentie en innovatie zijn de belangrijkste bestanddelen van de Gedragscode.

Bent u geïnteresseerd in het organogram van SKPC, klik dan hier.