Klokkenluiderregeling

Kinderopvang SKPC is een integere organisatie waarbij de regels duidelijk zijn. Een integere organisatie is open, duidelijk en eerlijk. Toch kan het gebeuren dat sommige collega’s of externe partijen (bijv. leveranciers) het niet zo nauw met de regels nemen. Het kan lastig zijn om als medewerker de collega of leverancier hierop aan te spreken. Zo kunnen belangrijke fraudesignalen verborgen blijven en schade toebrengen aan personen of de organisatie. Soms wordt pas later duidelijk dat vanwege loyaliteit of autoriteit misstanden niet gemeld worden. Fraude kost geld en tast de sfeer aan.          

Kinderopvang SKPC wil haar medewerkers in de gelegenheid stellen om anoniem melding te maken van een ongewenste situatie en van niet-integer handelen. Je kunt gegarandeerd anoniem je verhaal vertellen aan ervaren professionals. Je kunt daarmee actief bijdragen aan het gezond houden van onze organisatie.  

Bestaande procedures voor niet-anoniem melden
Bij voorkeur vindt de melding plaats via de beschikbare communicatie kanalen. Voor het niet anoniem melden kan de medewerker  de collega, de leidinggevende, P&O, of de bestuurder/directie direct aanspreken. De medewerker kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon als eerder genoemde functionarissen niet adequaat reageren. Deze manieren van communiceren hebben uiteraard altijd de voorkeur, maar zijn mogelijk niet altijd voldoende.          

Procedure voor anoniem melden
Wanneer een medewerker een melding wil doen, geschiedt dat in de eerste plaats via de vertrouwenspersoon van de SKPC.
De vertrouwenspersoon neemt zo spoedig mogelijk contact op met de melder.

 Stap Activiteit   Uitvoerder

 1

 Melden kan per e-mail:  Medewerker

 2

De opvolging wordt geregeld door de vertrouwenspersoon bij SKPC. De vertrouwenspersoon beoordeelt waar en op welke manier de melding wordt opgevolgd. De directeur/bestuurder wordt op de hoogte gebracht van iedere melding. Wanneer een melding de directeur/bestuurder zelf betreft, wordt de voorzitter van de Raad van Toezicht geïnformeerd.  Vertrouwenspersoon

 3

 De OR wordt jaarlijks op de hoogte gebracht van de aard en de omvang van de meldingen.  Vertrouwenspersoon

Anoniem melden gaat via een zogenaamde ‘klokkenluiderregeling’. Die stelt medewerkers in staat om fraude of (vermoedens van) overtredingen van wet- en regelgeving anoniem te melden. Na melding krijgt de vertrouwenspersoon van SKPC bericht over de melding. 

Bescherming van de melder (anonimiteit)
SKPC  garandeert de  anonimiteit van de melder. De vertrouwenspersoon noteert de melding, geen gegevens van de melder. Een melding hoeft niet anoniem te geschieden. De keuze hiervoor ligt bij de melder.
SKPC Kinderopvang realiseert zich dat de ‘klokkenluider’ mogelijk gevolgen kan ondervinden en zal de medewerker in bescherming nemen tegen eventuele negatieve effecten van een melding. Dit standpunt aangaande anonimiteit en bescherming van de medewerker is overigens niet nieuw bij SKPC Kinderopvang; ieders privacy wordt onder alle omstandigheden gerespecteerd.