Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u toch ergens niet tevreden over bent, misschien zelfs een klacht heeft. Neemt u dan rechtstreeks contact op met de medewerker of leidinggevende. Gezamenlijk kijken we hoe we uw klacht direct kunnen oplossen. Het biedt ons tenslotte ook de mogelijkheid iets te verbeteren waar nodig!
Heeft u een tip of een idee? Vertel het ons! U kunt dit doen via het formulier op onze website. Tevens zijn op alle locaties formulieren beschikbaar. Deze formulieren kunnen gebruikt worden om aan te geven waar u niet tevreden over bent of om ideeën aan te dragen over hoe een en ander beter kan. Wij stellen het op prijs als u niet te lang met een vraag of opmerking blijft rondlopen, maar het formulier gebruikt om dit kenbaar te maken. Afhankelijk van het onderwerp zal de pedagogisch medewerker, medewerker van het servicebureau of de leidinggevende contact met u op nemen om uw opmerkingen te bespreken. Eventueel bespreekt de leidinggevende de klacht met de directeur. In de meeste gevallen wordt een klacht intern opgelost. De SKPC maakt jaarlijks een verslag van de ontvangen suggesties en de acties die daaruit volgen. Dit verslag wordt besproken met de oudercommissies. 

Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost dan is de SKPC aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang voor de externe klachtenafhandeling. Dit is een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen ondernomen kunnen worden. De Geschillencommissie doet een uitspraak, waarin haar bevindingen, oordeel en aanbevelingen zijn opgenomen. Zowel de organisatie als de indiener van de klacht ontvangen deze uitspraak. Meer informatie over de geschillencommissie vindt u op hun website: www.geschillencommissie.nl. Ook wanneer u als oudercommissie een klacht heeft kunt u op deze website terecht.  

In 2016 zijn tegen SKPC geen geschillen ingediend bij de geschillencommissie. Zie ook certificaat geschillencommissie en verslag en analyse ontvangen klachten 2016

Naar uitgebreide klachtenregeling SKPC