Kinderdagverblijven

Kinderen hebben behoefte aan structuur, duidelijkheid en regelmaat. Daarom bestaat het programma in onze kinderdagverblijven uit herkenbare onderdelen. Spelen, eten, drinken, slapen, verschonen, liedjes zingen en babbelen: alles op zijn tijd.

Wilt u meer informatie over de plaatsingsmogelijkheden op de kinderdagverblijven? Neemt u dan contact op met plaatsings-consulente Sharon de Bruijn:
0345 – 51 74 77

 

 

Kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven in Culemborg
Kinderen van nul tot vier jaar zijn van harte welkom bij het kinderdagverblijf. Of het nu uw baby is die liefdevol wordt verzorgd en lekker brabbelt in de box, of uw dreumes of peuter die meedoet aan allerlei leuke en ontwikkelingsgerichte activiteiten: voor ieder kind is er wat wils. En voor ieder kind stemmen wij af op de persoonlijke behoefte.  

Babyopvang
We vinden het belangrijk uw baby rust en regelmaat te bieden in een veilige omgeving. Afhankelijk van de locatie komt uw baby in een groep voor 0-2 jarigen of voor 0 tot 4 jarigen. Beide groepen bieden andere voordelen. Uitgangspunt is dat uw baby, in welke groep dan ook, de mogelijkheid heeft zich in een vertrouwde omgeving te ontwikkelen.  

Dreumes-en Peuteropvang
Uw dreumes of peuter kan meedoen aan vele activiteiten die wij bieden. Soms is het bijvoorbeeld voorlezen, maar het kan ook een dansactiviteit of leuk uitstapje zijn. We doen veel! Daarnaast is vrij spel ook belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Het krijgt hier alle ruimte voor.

Meer informatie :  Informatie en werkwijze kinderdagverblijf