Meest gestelde vragen

Aan de ontwikkeling van deze pagina wordt momenteel hard gewerkt.
Staat uw vraag er (nog) niet tussen? Neem dan contact op met het servicebureau van de SKPC via 0345 - 517477 of    
Kinderdagverblijf - algemeen

SKPC heeft 3 kinderdagverblijven in Culemborg, te weten Jolie, Dikkie Dik en Kiekeboe. Er is dus altijd wel een kinderdagverblijf bij u in de buurt.
Een plattegrond met de locaties vindt u hier.    

Alle kinderdagverblijven van de SKPC voldoen aan alle wettelijke kwaliteitseisen met betrekking tot groepsgrootte, aantal pedagogisch medewerkers, opleidingseisen, pedagogisch beleidsplan, veiligheid en hygiene. Ieder jaar controleert de GGD de kwaliteit van onze kinderdagverblijven. Maar kwaliteit is niet alleen iets wat door deskundigen gemeten kan worden. Uw eigen beleving speelt ook een belangrijke rol. Daarom nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek en/of rondleiding. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de locatie van uw keuze en vragen om een rondleiding.
Uiteraard is het mogelijk dat (aanstaande) ouders (en kinderen) van tevoren een kijkje komen nemen om een indruk te krijgen van een locatie, sfeer te proeven en de gelegenheid te krijgen om vragen te stellen. Het is altijd mogelijk om gratis en vrijblijvend een persoonlijk gesprek en een rondleiding te krijgen. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de locatie van uw voorkeur of het aanvraagformulier voor een rondleiding invullen.    

Opvang op een kinderdagverblijf van SKPC is mogelijk vanaf 07.00 uur en tot 18.30 uur. Er zijn verschillende pakketten mogelijk waaronder ook flexibele opvang. Neemt u voor meer informatie contact op met de plaatsingsconsulente, telefoon 0345-517477.

De kinderdagverblijven zijn het gehele jaar op werkdagen geopend m.u.v. nationale feestdagen, te weten Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Indien een van deze feestdagen valt op een vaste opvangdag van uw kind ontvangt u tegoeduren.    

Op de kinderdagverblijven van de SKPC worden kinderen opgevangen in horizontale of verticale groepen. De samenstelling van een horizontale groep is afgestemd op de leeftijd van de kinderen, te weten een babygroep voor kinderen van 0-2 jaar en een peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar. In een verticale groep zijn kinderen geplaatst in de leeftijd van 0-4 jaar. Kinderdagverblijf Kiekeboe heeft 4 horizontale groepen, kinderdagverblijf Jolie heeft 1 verticale groep en kinderdagverblijf Dikkie Dik heeft 4 horizontale en 1 verticale groep. Bij inschrijving kunt u uw voorkeur uitspreken voor een horizontale of verticale groep.
Ja, SKPC biedt op alle kinderdagverblijven flexibele opvang (afname minimaal 4 uur). Lees meer.

Alle kinderdagverblijven zijn in de schoolvakanties geopend, m.u.v. feestdagen. Mochten er weinig kinderen zijn dan wordt er evt. besloten om locaties/groepen samen te voegen zodat er voldoende speelkameraadjes voor uw kind zijn.
Voor openingstijden zie de locaties. Alle schoolvakanties zijn dan ook opgenomen in het contract.    

SKPC doet haar best om u zoveel mogelijk te laten meegenieten van wat uw kind bij ons beleeft. Voor de pedagogisch medewerkers is het ook fijn om te horen hoe het thuis gaat. Bij het brengen en halen zorgen zij er daarom voor dat er gelegenheid is om informatie uit te wisselen. Ook heeft elk kind een eigen schriftje in het ouderportaal waarin u en de pedagogisch medewerkers informatie over uw kind kunnen melden. Een print van dit schriftje ontvangt bij het einde van de opvang en is een leuke herinnering aan de kinderdagverblijftijd. Daarnaast ontmoeten wij u graag tijdens oudergesprekken, organiseert de SKPC ouderavonden en wordt u op de hoogte gehouden via de website, het ouderportaal en facebook.
   
Wij hechten grote waarde aan goede communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Minimaal 1 x per jaar of vaker als daartoe aanleiding is wordt aan de ouders de mogelijkheid voor een oudergesprek aangeboden. Dit is een gesprek tussen een pedagogisch medewerker van het kind en de ouder(s). Uiteraard kunnen ouders ook zelf vragen om een oudergesprek.

Alle kinderdagverblijven van de SKPC hebben een oudercommissie. Wilt u actief betrokken zijn bij uw kinderdagverblijf? Denk dan eens na over deelname aan de oudercommissie. Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie en hebben formeel invloed op het beleid. De oudercommissies hebben regelmatig overleg met de clustermanagers en/of directie.
De contactgegevens van de oudercommissies vindt u hier.    

Het kan gebeuren dat u toch ergens niet tevreden over bent, misschien zelfs een klacht heeft. Neemt u dan rechtstreeks contact op met de medewerker of leidinggevende. Lees meer

Heeft u een tip of een idee? Vertel het ons! 

In het LRKP worden alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties, gastouderbureaus/gastouders, peuteropvang en peuterspeelzalen geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente.
Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het LRKP geregistreerd staat. Op onze website vindt u op de locatiepagina het registratienummer van het LRKP. Tevens kunt u deze vinden op de website van het LRKP: www.lrkp.nl

       
Op onze website staat op iedere locatiepagina het registratienummer in de rechterkolom vermeld. Tevens kunt u het registratienummer vinden op de website van het LRKP: www.lrkp.nl
Alle kinderdagverblijven van de SKPC zijn officieel geregistreerd bij de gemeente en bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (www.lrkp.nl). Het registratienummer vindt u op de locatiepagina van het kinderdagverblijf.  
Opvang op een kinderdagverblijf en peuteropvang bieden wij aan voor werkende ouders. Op een kinderdagverblijf worden kinderen van 6 weken tot 4 jaar geplaatst. Op de peuteropvang worden kinderen van 2,5 tot 4 jaar geplaatst. Ouders kunnen voor deze opvangvormen bij de belastingdienst om kinderopvangtoeslag vragen.
Op de peuterspeelzaal worden kinderen geplaatst in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Voor een reguliere subsidieplaats op de peuterspeelzaal kunnen ouders geen kinderopvangtoeslag aanvragen.
De SKPC heeft een website en een facebookpagina waar foto's van kinderen op staan. Om bezoekers van de website en facebook een indruk te geven van de sfeer op de opvanglocaties van de SKPC worden regelmatig nieuwe foto's gemaakt van allerlei situaties binnen de opvang en bij nieuwsberichten.
Deze foto's worden door de pedagogisch medewerkers of door een professional gemaakt. De SKPC vraagt eenmalig via het plaatsingsformulier uw schriftelijke toestemming voor publicatie van foto's voor de verschillende PR-doeleinden. Deze foto's worden niet voor andere doeleinden gebruikt of aan anderen doorgegeven.
Kinderdagverblijf - inschrijven

U kunt uw kind inschrijven vanaf het moment dat u zwanger bent of wanneer het moment van adoptie bekend is. Wij adviseren u in verband met een eventuele wachtlijst uw kind zo vroeg mogelijk in te schrijven.
U kunt een inschrijfformulier invullen via onze website. Ook kunt u bij het servicebureau (0345 - 517477) een inschrijfformulier aanvragen of ophalen (Postmastraat 44 te Culemborg). Wij adviseren u zo vroeg mogelijk in te schrijven. Zodra wij uw inschrijfformulier hebben ontvangen, ontvangt u een inschrijfbevestiging. Spoedig daarna zal de plaatsingsconsulente contact met u opnemen. Inschrijven is gratis en vrijblijvend.
Ja, dit is mogelijk. 
U betaalt bij de SKPC geen inschrijfgeld voor het kinderdagverblijf. Inschrijving is gratis en vrijblijvend. Indien gewenst kunt u uw inschrijving op een later tijdstip altijd weer kosteloos annuleren.
De plaatsing kan op elk gewenst moment in de maand ingaan. U bepaalt zelf per welke datum u wilt starten en kunt dit ook aangeven op het inschrijfformulier.
U kunt een inschrijfformulier via de website invullen. Wanneer u op dit inschrijfformulier aangeeft dat u graag wilt overstappen, neemt de plaatsingsconsulente z.s.m. contact met u op. U heeft waarschijnlijk nog een opzegtermijn bij uw huidige kinderopvangorganisatie. In overleg met u zorgen wij ervoor dat de overstap naadloos in elkaar overloopt.
Alle kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd, zelfs verplicht, om het BSN nummer van ouders en dat van hun kind te registreren. Het BSN nummer is o.a. nodig voor de jaarlijkse aanlevering van de opvanggegevens aan de Belastingdienst (jaaropgaven). Zonder uw BSN nummer registreert de Belastingdienst uw opvanggegevens niet. Dit kan ervoor zorgen dat de Belastingdienst uw kinderopvangtoeslag terug eist.
Kinderdagverblijf - financiën

Dit is afhankelijk van uw situatie, zoals het gewenste aantal dagen en uw (gezamenlijke) inkomen. De kosten van de opvang zijn te onderscheiden in bruto en netto kosten. Bruto kosten zijn de kosten die u aan het kinderdagverblijf betaalt voor de opvang. Netto kosten zijn de bruto kosten minus de kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen.
Naar de tarieven.
U ontvangt rond de 1e van iedere maand van de SKPC een (digitale) factuur voor de kosten van kinderopvang voor de maand. De kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangt u voorafgaand aan de maand opvang, meestal rond de 20e van de maand.   
Wanneer de vaste opvangdag van uw kind valt op een Nationale feestdag, te weten Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag, dan ontvangt u van SKPC tegoeduren. De tegoeduren zijn tot 1 jaar na uitgifte geldig. Lees meer

Ja, ook bij afwezigheid door ziekte of vakantie loopt de maandelijkse betaling van de kosten gewoon door. Wel vragen wij u om aan het kinderdagverblijf door te geven als uw kind niet komt. Indien mogelijk kunt u wel dagen ruilen. Ruilen kan binnen een tijdsbestek van 2 weken. U kunt ruildagen aanvragen via het ouderportaal. Lees meer   

Wanneer u minimaal 72 uur voor aanvang van de opvangdag afmeldt kunt u ook tegoeduren sparen. Deze zijn een jaar lang in te zetten voor opvang.
Lees meer    

Vanaf het moment dat uw kind vaste voeding eet is alle voeding inbegrepen in de prijs, behalve als het om dieetvoeding of hele specifieke voedingswensen gaat. Flesvoeding dient u zelf mee te nemen naar het kinderdagverblijf.
Luiers zijn bij de prijs inbegrepen. Deze hoeft u dus niet zelf mee te nemen naar het kinderdagverblijf.
Elk jaar in februari stuurt de SKPC een jaaropgave naar alle ouders die in het voorgaande jaar kinderopvang hebben afgenomen. Mocht u de jaaropgave kwijt geraakt zijn, dan is het mogelijk om bij de financieel medewerkster van het servicebureau een kopie op te vragen: Lucienne Richelle, of 0345-517477
Ja, dit is mogelijk. U kunt bij de SKPC vrijblijvend informatie inwinnen. U kunt hiervoor contact opnemen met de financieel medewerkster van het servicebureau: Lucienne Richelle, of 0345-517477.
Om kinderopvangtoeslag te krijgen moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken en/of een erkende opleiding volgen. U kunt ook toeslag krijgen als u niet werkt maar uw kansen op werk vergroot door bijv. een re-integratie traject te volgen via UWV of gemeente. Voor meer informatie gaat u naar www.toeslagen.nl of neemt contact op met onze financieel medewerkster van het servicebureau: Lucienne Richelle, of 0345-517477.

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen, wijzigen of stopzetten via www.mijntoeslagen.nl. Indien nodig kunnen wij u hiermee gratis helpen. Neem dan contact op met onze financieel medewerkster van het servicebureau: Lucienne Richelle, of 0345-517477. 

Nee, helaas niet.

U kunt zelf kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst via www.toeslagen.nl. Indien gewenst kan de SKPC de kinderopvangtoeslag voor u aanvragen bij de belastingdienst. Neemt u hiervoor contact op met onze financieel medewerkster van het servicebureau: Lucienne Richelle, of 0345-517477.

De werkgeversbijdrage wordt rechtstreeks via de belastingdienst geregeld. U hoeft deze dus niet zelf aan te vragen bij uw werkgever.    

Alle werkgevers dragen verplicht een percentage van de loonsom af aan de belastingdienst. U ontvangt van de belastingdienst een bijdrage in de vorm van kinderopvangtoeslag.    
Ja, dit is mogelijk. U kunt via www.toeslagen.nl doorgeven dat de belastingdienst uw kinderopvangtoeslag rechtstreeks mag overmaken naar de SKPC.
In bepaalde gevallen kunt u een beroep doen op de gemeente voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de eigen bijdrage voor kinderopvang. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente of bij onze financieel medewerkster van het servicebureau: Lucienne Richelle,   of 0345-517477.

Vanaf de dag van ontslag of bij beëindiging van de werkzaamheden als zelfstandige heeft u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag.
Uw kind kan dus nog 6 maanden naar de opvang, zodat u zich volledig kunt richten op het zoeken naar een nieuwe baan. Geeft u de wijziging zo snel mogelijk aan de belastingdienst door.
Bij werkloosheid verzoeken wij u z.s.m. contact op te nemen met de plaatsingsconsulente. Wij kunnen dan in overleg met u afspraken maken zodat u bij het vinden van een nieuwe baan weer zo snel mogelijk terecht kunt op het kinderdagverblijf, bij voorkeur op dezelfde groep.

Eén van de voorwaarden van de belastingdienst voor het verkrijgen van kinderopvangtoeslag is: 'Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag aanvraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs'. Als uw kind bijv. in juni 4 jaar wordt, maar pas in september naar school gaat kunt u na de 4e verjaardag de opvang op het kinderdagverblijf verlengen. U behoudt dan het recht op kinderopvangtoeslag tot de 1e schooldag.
Voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang kunt u ook kinderopvangtoeslag aanvragen. Wel dient u dan een wijziging door te geven aan de belastingdienst.  

Heeft u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de meeste uren opvang de laagste vergoeding. Dit kind noemt de belastingdienst het 1e kind. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn.
SKPC hanteert voor alle kinderen in het gezin dezelfde tarieven.

Kinderdagverblijf - wachtlijst & plaatsing

Dit is afhankelijk van de locatie en van de benodigde opvangdagen. Over het algemeen zijn maandag, dinsdag en donderdag de druk bezette dagen. Op woensdag en vrijdag is het over het algemeen minder druk en zijn er meestal nog plaatsen beschikbaar. SKPC streeft ernaar om kinderen zo snel mogelijk te kunnen plaatsen. Het is echter ook belangrijk dat kinderen in vaste stamgroepen en op vaste dagen geplaatst kunnen worden, zodat ze de vaste gezichten van pedagogisch medewerkers te zien krijgen. Voor informatie over de plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met plaatsingsconsulente van het servicebureau via of 0345 - 517477.

 

Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u binnen 1 week een inschrijfbevestiging. Mocht u na 1 week nog niets van ons hebben vernomen, neemt u dan contact op met de plaatsingsconsulente van het servicebureau via 0345-517477 of     
Nee, uw aanvankelijke inschrijfdatum wordt behouden totdat wij de gewenste opvangdag(en) voor u hebben kunnen realiseren.
Nee, dit gebeurt niet automatisch. De plaatsing van uw kind op het kinderdagverblijf stopt wanneer uw kind 4 jaar wordt. Wanneer u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang, kunt u uw kind vanaf de leeftijd van 2 jaar hiervoor inschrijven met het inschrijfformulier op de website. I.v.m. een eventuele wachtlijst is het advies uw kind zo vroeg mogelijk in te schrijven.
Indien nodig kan de SKPC een plaatsing op het kinderdagverblijf snel voor u realiseren. Afhankelijk van de daarvoor benodigde tijd kan de opvang binnen 2 weken van start gaan. Voorafgaand aan de startdatum zal een intakegesprek en het wennen plaatsvinden.
U kunt bij het kinderdagverblijf zelf bepalen hoeveel dagdelen u per week wilt afnemen. Een dagdeel is een ochtend of een middag. Bij voorkeur plaatsen wij uw kind tenminste 1 dag per week. Een kind voelt zich namelijk sneller thuis als het tenminste 1 dag per week naar het kinderdagverblijf komt. Het is afhankelijk van het kind om maar 1 dagdeel of 1 hele dag per week af te nemen. Aangezien het een week duurt voordat het kind weer komt, kan het voorkomen dat een kind steeds opnieuw moet wennen. Uit pedagogisch oogpunt vragen wij ouders dan (eventueel tijdelijk) een dagdeel erbij te nemen.

Jazeker, het is mogelijk om dagen te ruilen. Bij het ruilen van dagen geeft de ouder aan welke dagen hij/zij wil ruilen. 
Voorbeeld: i.v.m. een andere werkdag wil de ouder eenmalig op dinsdag opvang i.p.v. op donderdag.
Lees meer.

Jazeker, het is mogelijk om voor uw kind een extra (halve) dag opvang aan te vragen.
Lees meer

Kinderen van 0 - 4 jaar kunnen geplaatst worden voor halve dagen op het kinderdagverblijf, zolang de groepsgrootte dit toelaat.

Lees meer

Een wijziging kan betrekking hebben op een uitbreiding, vermindering of verandering van opvangdagen. Indien het een vermindering van dagen betreft, geldt er een opzegtermijn van 1 maand. Een aanvraag voor het wijzigingen van opvangdagen kunt u doen bij de plaatsingsconsulente via of 0345-517477.   
Wanneer u later dan de uitgerekende datum bent bevallen en hierdoor de startdatum van de plaatsing wilt opschuiven, dient u de plaatsingsconsulente hierover z.s.m. te informeren via of 0345-517477. Zij zal dan de plaatsing aanpassen en u een gewijzigd opvangcontract sturen.
Kinderen mogen vanaf 6 weken tot 4 jaar op het kinderdagverblijf worden geplaatst.

Jazeker, op alle kinderdagverblijven van SKPC wordt flexibele opvang geboden (minimale afname 4 uur). Neemt u voor meer informatie contact op met de plaatsingsconsulente via of 0345-517477.

Tevens is het mogelijk voor flexibele opvang gastouderopvang af te nemen.

Dit is in principe mogelijk bij de flexibele opvang, echter alleen als de groepsgrootte dit toelaat. Een aanvraag wordt per geval beoordeeld in overleg met de clustermanager.

Ja, dit is mogelijk. SKPC heeft naast kinderdagverblijven ook :

Er zijn verschillende combinaties van bovengenoemde opvangvormen mogelijk. Dat is het voordeel van de opvang bij de SKPC. U kunt met 1 telefoontje een compleet opvangpakket van uw voorkeur samenstellen.

Jazeker, SKPC kent een tegoeduren regeling. De tegoeduren worden opgebouwd bij niet genoten opvang tijdens feestdagen en dagen waarop u uw kind minimaal 72 uur voor aanvang van vaste opvangdag heeft afgemeld. Tegoeduren zijn een jaar lang geldig.

Lees meer

Kinderdagverblijf - werkwijze

Op de eerste dag op het kinderdagverblijf dient u het volgende mee te nemen:

 • flesvoeding
 • een extra setje kleding incl. ondergoed en sokjes
 • eventueel een pyjama
 • voor het slapen een knuffel en/of speen
 • eventueel een paar slofjes
 • afhankelijk van het weer voor de peuters een paar laarsjes

Op het kinderdagverblijf heeft elk kind een eigen mandje waarin deze spullen worden opgeruimd.

Voorafgaand aan de plaatsingsdatum worden ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerker op de groep waar het kind is geplaatst. Het kind is daarbij bij voorkeur aanwezig, maar blijft niet op de groep zonder de ouder. Gedurende dit gesprek vindt de eerste gewenning plaats tussen het kind en de groep. Ouders hebben de mogelijkheid om na het kennismakingsgesprek wat langer op de groep te blijven met hun kind om te “wennen”.
Wennen van nieuwe kinderen vindt plaats vanaf de plaatsingsdatum. De eerste twee plaatsingsdagen gelden als ‘wendagen’. In overleg tussen ouder en pedagogisch medewerker wordt afgesproken welk dagdeel van deze dagen het kind op de groep aanwezig is.    

Bij ziekte of andere afwezigheid van een pedagogisch medewerker wordt een vaste invalkracht van de SKPC ingeschakeld.
Voor meer informatie over wat de doen in geval van ziekte van uw kind verwijzen wij u naar ons 'beleid weren zieke kinderen en medisch handelen'.

Jazeker, SKPC kent een tegoeduren regeling. De tegoeduren worden opgebouwd bij niet genoten opvang tijdens feestdagen en dagen waarop u uw kind minimaal 72 uur voor aanvang van vaste opvangdag heeft afgemeld. Tegoeduren zijn een jaar lang geldig.

Lees meer

Kinderdagverblijf - opzeggen & annuleren

Een opzegging dient u altijd schriftelijk aan ons door te geven. Dit kan per brief of per e-mail. Een opzegging kan op ieder gewenst moment in de maand ingaan. Op de datum van ontvangst van de opzegging zal de opzegtermijn van 1 maand ingaan. Een opzegging is pas geldig als u van de SKPC een bevestiging heeft ontvangen. Wanneer u na 1 week nog geen bevestiging heeft ontvangen, neemt u dan contact op met het servicebureau, 0345-517477 of    
De opzegtermijn voor kinderdagverblijf is 1 maand. Deze termijn gaat in op het moment van ontvangst van de opzegging.
Nee, dit is niet mogelijk. Er worden geen uitzonderingen gemaakt wat betreft de opzegtermijn.
Nee, de overeenkomst eindigt automatisch wanneer uw kind 4 jaar wordt. Alleen wanneer u de plaatsing wilt verlengen of eerder wilt stopzetten dient u contact met de SKPC op te nemen.
Ja, dit is mogelijk. Bij een annulering langer dan 2 maanden voor de plaatsingsdatum wordt € 35,-- administratiekosten in rekening gebracht. Bij een annulering binnen 2 maanden voor de plaatsingsdatum bent u annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten bedragen de plaatsingskosten vanaf de datum van plaatsing tot de datum van beëindiging van de overeenkomst met een minimum van € 35,--.
Peuteropvang - algemeen

SKPC heeft 6 locaties peuteropvang in Culemborg en 1 in Tiel. Voor een kaartje van de locaties, klik hier.
Uiteraard is het mogelijk dat ouders (en kinderen) van tevoren een kijkje komen nemen om een indruk te krijgen van onze locaties, sfeer te proeven en de gelegenheid krijgen om vragen te stellen. Het is altijd mogelijk om gratis en vrijblijvend een persoonlijk gesprek en een rondleiding te krijgen. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met één van onze locaties peuteropvang.

De openingstijden van de peuteropvang zijn van 08.30 tot 12.00 uur. U dient uw kind te brengen tussen 08.30 en 08.45 uur en op te halen tussen 11.45 en 12.00 uur. De peuteropvang is tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen, te weten Koningsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten.
Een aantal locaties voor peuteropvang is op 1 dag in de week gesloten. Dit verschilt per locatie. Informatie over de dagen dat de peuteropvang geopend is vindt u op de locatiepagina.

Op een kinderdagverblijf worden kinderen van 6 weken tot 4 jaar geplaatst. Op de peuteropvang worden kinderen van 2 - 4 jaar of 2,5 - 4 jaar geplaatst. Als beide ouders werken (en/of een erkende opleiding volgen) kunnen zij voor deze opvangvormen bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen.
Wanneer ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen zij evt. hun kind plaatsen op een reguliere subsidieplaats op de peuteropvang.
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Op peuteropvang locaties worden VVE geïndiceerde kinderen 4 dagdelen opvangen (uitgezonderd op Hutje Mutje). De SKPC peuteropvang locaties werken met de Piramide methode. Deze methode is voor alle kinderen een goede voorbereiding op de basisschool. Daarnaast kunnen dankzij deze methode eventuele ontwikkelingsachterstanden zo vroeg mogelijk worden opgespoord en verholpen.  
Het consultatiebureau beslist welke kinderen er in aanmerking komen voor een plaatsing op 4 dagdelen. Dit zijn kinderen met een kans op een taalachterstand en/of een ontwikkelingsachterstand. Het consultatiebureau informeert de SKPC welke kinderen hiervoor in aanmerking komen en stimuleert de ouders om hun kind in te schrijven voor de peuteropvang. Na ontvangst van het inschrijfformulier plaatsen wij het kind op de VVE wachtlijst voor de peuteropvang.
U dient contact op te nemen met het consultatiebureau. Het consultatiebureau beslist namelijk of uw kind in aanmerking komt voor een VVE-plaats. Wanneer dit het geval is, zullen zij SKPC hierover informeren. Vervolgens dient u zelf een inschrijfformulier peuteropvang in te vullen. Na ontvangst van het inschrijfformulier zullen wij uw kind plaatsen op de VVE-wachtlijst voor de peuteropvang.
Nee, dit is niet mogelijk. Alleen het consultatiebureau beslist welke kinderen in aanmerking komen voor VVE. SKPC heeft hier geen inspraak in. Wanneer u uw kind dus inschrijft voor de peuteropvang komt deze op de reguliere wachtlijst.
Wij doen ons best om u zoveel mogelijk te laten meegenieten van wat uw kind bij ons beleeft. Ook vinden wij het fijn om te horen hoe het thuis gaat. Bij het brengen en halen zorgen wij er daarom voor dat er gelegenheid is om informatie uit te wisselen. Daarnaast ontmoeten wij u graag tijdens oudergesprekken, organiseren wij ouderavonden en houden wij u op de hoogte via de website, facebook en nieuwsbrieven.
Wij hechten grote waarde aan goede communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Als daartoe aanleiding is wordt aan ouders de mogelijkheid voor een oudergesprek aangeboden. Dit is een gesprek tussen een pedagogisch medewerker van het kind en de ouder(s). U kunt ook zelf vragen om een oudergesprek.

Voor alle opvangvormen van SKPC is een oudercommissie samengesteld. De locaties peuteropvang worden nu nog vertegenwoordigd door de oudercommissies van de kinderdagverblijven. Zodra er voldoende ouders zijn aangemeld wordt een aparte oudercommissie voor de peuteropvang samengesteld.
Wilt u actief betrokken zijn bij de peuteropvang van uw kind? Denk dan eens na over deelname aan de oudercommissie. Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie en hebben formeel invloed op het beleid. De oudercommissies hebben regelmatig overleg met de clustermanagers en/of directie.
De contactgegevens van de oudercommissie vindt u hier.

SKPC heeft een website en een facebookpagina waar foto's van kinderen op staan. Om bezoekers van de website en facebook en indruk te geven van de sfeer op de opvanglocaties van de SKPC worden regelmatig nieuwe foto's gemaakt van allerlei situaties binnen de opvang en bij nieuwsberichten. Deze foto's worden door de pedagogisch medewerkers of een professional gemaakt. SKPC vraagt vooraf eenmalig schriftelijk toestemming voor publicatie op de website, facebook en in drukwerk van de SKPC. Deze foto's worden niet voor andere doeleinden gebruikt of aan anderen doorgegeven.

Het kan gebeuren dat u toch ergens niet tevreden over bent, misschien zelfs een klacht heeft. Neemt u dan rechtstreeks contact op met de medewerker of leidinggevende. Lees meer

Heeft u een tip of een idee? Vertel het ons! 

   

In het LRKP worden alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties, gastouderbureaus/gastouders en peuteropvang geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente.
Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het LRKP geregistreerd staat. Op onze website vindt u op de locatiepagina het registratienummer van het LRKP.Tevens kunt u deze vinden op de website van het LRKP: www.lrkp.nl

           
Op onze website staat op iedere locatiepagina het registratienummer voor peuteropvang in de rechterkolom vermeld. Tevens kunt u het registratienummer vinden op de website van het LRKP: www.lrkp.nl
Alle peuteropvang locaties van de SKPC zijn officieel geregistreerd bij de gemeente en bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Op onze website staat bij iedere locaties het registratienummer vermeld.
Peuteropvang - inschrijven

U kunt uw kind inschrijven vanaf de leeftijd van 1 jaar. Wij adviseren u in verband met een eventuele wachtlijst zo vroeg mogelijk in te schrijven.

U kunt een inschrijfformulier invullen via onze website. Ook kunt u telefonisch bij het servicebureau opvragen (tel. 0345-517477) of ophalen aan de Postmastraat 44 te Culemborg. Wij adviseren u zo vroeg mogelijk in te schrijven. Zodra wij uw inschrijfformulier hebben ontvangen, krijgt u van ons een inschrijfbevestiging. Zodra er plaatsingsmogelijkheden zijn zal de plaatsingsconsulente contact met u  opnemen.
           

Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving peuteropvang.   

Het is wel mogelijk om uw kind te plaatsen op de peuteropvang. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de plaatsingsconsulente, telefoon 0345-517477.

Plaatsing op een reguliere subsidieplaats op de peuteropvang is helaas niet mogelijk voor ouders buiten Culemborg. In de subsidievoorwaarden met de gemeente Culemborg zijn afspraken gemaakt dat de kinderen die buiten Culemborg wonen niet in aanmerking komen voor een plaats op de peuteropvang in Culemborg.   

Kinderen mogen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar (in Tiel vanaf 2 jaar) worden geplaatst op de peuteropvang. Wij streven ernaar uw kind tussen 2,5 en 3 jaar te plaatsen. Als startdatum vult u dus de leeftijd in wanneer uw kind 2,5 jaar wordt.

Alle kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd, zelfs verplicht, om het BSN-nummer van ouders en dat van hun kind te registreren. Het BSN-nummer is o.a. nodig voor de jaarlijkse aanlevering van de opvanggegevens aan de belastingdienst (jaaropgaven). Zonder uw BSN-nummer registreert de belastingdienst uw opvanggegevens niet. Dit kan ervoor zorgen dat de belastingdienst uw kinderopvangtoeslag terug eist.
        

Peuteropvang - financiën

Wanneer u gebruik maakt van een reguliere subsidieplaats op de peuteropvang wordt maandelijks een inkomensafhankelijke ouderbijdrage in rekening gebracht volgens een door de gemeente vastgestelde tarievenlijst. Lees meer
U ontvangt rond de 1e van iedere maand van ons een factuur via e-mail of via de post voor kosten van de lopende maand.

Maakt u gebruik van peuteropvang dan kunt u onder bepaalde voorwaarden kinderopvangtoeslag aanvragen. Heeft u vragen hierover dan kunt u hiervoor terecht bij financieel medewerkster Lucienne Richelle, , telefoon 0345-517477.   

Wanneer uw kind is geplaatst op een reguliere subsidieplaats ontvangt u bij plaatsing een formulier Berekening Ouderbijdrage Peuteropvang. U dient dit formulier z.s.m. in te vullen en te retourneren aan SKPC, Postmastraat 44, 4105 DW te Culemborg. Na ontvangst van dit formulier zal onze financieel medewerkster aan de hand van de door u ingevulde gegevens controleren welke ouderbijdrage u dient te betalen.        

 

Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag ontvangt u een jaaropgave.
Elk jaar in februari stuurt de SKPC een jaaropgave naar alle ouders die in het voorgaande jaar kinderopvang hebben afgenomen. Mocht u de jaaropgave kwijt geraakt zijn, dan is het mogelijk om bij de financieel medewerkster van het servicebureau een kopie op te vragen: Lucienne Richelle, of 0345-517477
Ja, ook bij afwezigheid door ziekte of vakantie loopt de maandelijkse betaling van de kosten gewoon door. Wel vragen wij u om aan de peuteropvang door te geven dat uw kind niet komt.
Nee. Wanneer uw kind nog niet (helemaal) zindelijk is, verzoeken wij u een luier mee te geven en deze te voorzien van de naam van uw kind. Verder is het de bedoeling dat u uw wat te eten en te drinken meegeeft naar de peuteropvang. Dit kan een drinkbeker met sap of melk zijn en een boterham of een stukje fruit (geen snoep).
Nee, de subsidie is al verwerkt in de ouderbijdrage die u maandelijks betaalt voor een reguliere plaats op de peuteropvang.    

Wanneer uw kind is geplaatst op een reguliere subsidieplaats op de peuteropvang, kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen werkende of studerende ouders voor peuteropvang kinderopvangtoeslag aanvragen.

Kijkt u voor meer informatie op www.mijntoeslagen.nl      

In bepaalde gevallen kunt u voor een reguliere subsidieplaats een beroep doen op de gemeente voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de ouderbijdrage. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente of bij de financieel medewerkster van het servicebureau: Lucienne Richelle, of 0345-517477.
Peuteropvang - wachtlijst en plaatsing

Voor de peuteropvang is inderdaad sprake van een wachtlijst. Schrijf uw kind daarom z.s.m. in (mogelijk vanaf 1 jaar). Wij streven ernaar kinderen tussen 2,5 en 3 jaar (in Tiel vanaf 2 jaar) te plaatsen.    

Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u binnen 1 week een inschrijfbevestiging. Mocht u na 1 week nog niets van ons vernomen hebben, neemt u dan contact op met de plaatsingsconsulente, telefoon 0345-517477.

Nee, er gelden geen voorrangsregels voor de peuteropvang. Onze plaatsingsregel voor de peuteropvang is: wie het eerst inschrijft, is het eerst aan de beurt. Wij adviseren u dan ook in verband met een eventuele wachtlijst uw kind zo vroeg mogelijk in te schrijven (mogelijk vanaf 1 jaar).

Ja, alle ouders die al klant zijn bij de SKPC krijgen voorrang bij wijziging of doorstroom naar een andere opvangvorm.
Ja, dit is mogelijk. Wanneer uw kind (bijna) bovenaan de wachtlijst staat, neemt de plaatsingsconsulente contact met u op om de plaatsingsmogelijkheden te bespreken. Als er een plaats beschikbaar is op de peuteropvang van uw voorkeur zal deze ook aan u worden aangeboden. Het kan zijn dat de peuteropvang van uw voorkeur op alle ochtenden voor langere tijd vol zit. Dan bieden wij u een plaats aan op een andere peuteropvang.    
Kinderen mogen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar (in Tiel vanaf 2 jaar) op de peuteropvang worden geplaatst.

U kunt uw kind inschrijven vanaf de leeftijd van 1 jaar. Plaatsing op de peuteropvang is echter pas mogelijk vanaf 2,5 jaar (in Tiel vanaf 2 jaar).
Wanneer er mogelijkheden voor uw kind zijn, kan SKPC een plaatsing op de peuteropvang snel voor u realiseren. Afhankelijk van de daarvoor benodigde tijd kan de plaatsing dan binnen 2 weken van start gaan.

 • Een reguliere (subsidie)plaats op de peuteropvang : 2 ochtenden.
  Wanneer beide ouders werken en/of een erkende opleiding volgen heeft u recht op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Dit betekent dat uw kind dan niet ingeschreven kan worden voor een reguliere plaats. U kunt dan wel gebruik maken van een peuteropvangplaats.
 • Een peuteropvangplaats : minimaal 2 - maximaal 5 ochtenden per week. 
 • Een VVE-plaats (voor- en vroegschoolse educatie) : 4 ochtenden per week.
  U kunt hiervoor alleen inschrijven wanneer u een verwijzing van het consultatiebureau heeft.
 
Minimale plaatsingsduur en plaatsing na de leeftijd van 3,5 jaar wordt per plaatsing beoordeeld.    

Nee, dit is niet mogelijk.

 • Peuteropvang is mogelijk voor 2 tot 5 ochtenden per week; een reguliere plaatsing op de peuteropvang is altijd voor 2 ochtenden per week;     
 • Een VVE plaatsing is altijd voor 4 ochtenden per week.            

Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.    

Dit is evt. in goed overleg met de medewerkers wel mogelijk, mits de groepsgrootte dit toelaat.    
Nee, dit is niet mogelijk op de peuteropvang.
Een wijziging van dagen en/of locatie kan alleen aangevraagd worden via het servicebureau. Neemt u hiervoor contact op met plaatsingsconsulente, telefoon 0345-517477.
Nee, alle peuteropvang zijn alleen in de ochtend geopend.
Nee, dit is niet mogelijk. Tussentijds overstappen naar een andere peuteropvang is op aanvraag wel mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met de plaatsingsconsulente, telefoon 0345-517477.     
Ja, dit is mogelijk. SKPC heeft naast peuteropvang ook gastouderopvang, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind zijn er verschillende combinaties mogelijk. Dat is het voordeel van de opvang via SKPC: u kunt met 1 telefoontje een compleet opvangpakket van uw voorkeur samenstellen. Voor meer informatie over uw mogelijkheden kunt u contact opnemen met de plaatsingsconsulenten van het servicebureau, of 0345-517477.
Peuteropvang - werkwijze

Wanneer uw kind nog niet (helemaal) zindelijk is, verzoeken wij u een luier mee te geven en deze te voorzien van de naam van uw kind. Verder is het de bedoeling dat u uw kind wat te eten en te drinken meegeeft naar de peuteropvang. Dit kan een drinkbeker met water, sap of melk zijn en een stukje fruit. Graag in een trommeltje en een afsluitbare beker met de naam van uw kind erop. Verder kan soms een knuffel helpen wanneer een kind moeite heeft met wennen.
Voorafgaand aan de plaatsingsdatum worden ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerker op de peuteropvang waar uw kind is geplaatst. Uw kind is daarbij bij voorkeur aanwezig, maar blijft niet op de peuteropvang zonder de ouder. Gedurende dit gesprek vindt de eerste gewenning plaats tussen het kind en de groep. Ouders hebben de mogelijkheid om na het kennismakingsgesprek wat langer op de groep te blijven met hun kind om te “wennen”.

Wennen van ‘nieuwe’ kinderen vindt plaats vanaf de plaatsingsdatum. De eerste twee plaatsingsdagen gelden als ‘wendagen’. In overleg tussen ouder en pedagogisch medewerker wordt afgesproken welke dagen het kind op de groep aanwezig is.

Wendagen zijn in het belang van het kind. Het wennen is onderdeel van de plaatsing en bedoeld om uw kind en u zelf de gelegenheid te geven om vertrouwd te raken op de opvang. Uw kind kan zich vertrouwd gaan voelen op de groep, bij de andere kinderen en de medewerkers.

Bij ziekte of andere afwezigheid van de pedagogisch medewerker wordt een vaste invalkracht ingeschakeld.

Voor meer informatie over wat te doen in geval van ziekte van uw kind verwijzen wij u naar ons 'beleid weren zieke kinderen en medisch handelen'.

Op de peuteropvang zitten maximaal 16 kinderen. Zij worden begeleid door 2 pedagogisch medewerkers.

Alle peuteropvang locaties van de SKPC voldoen aan alle wettelijke eisen met betrekking tot groepsgrootte, aantal pedagogisch medewerkers, opleidingseisen, pedagogisch beleidsplan, veiligheid en hygiëne. Ieder jaar controleert de GGD de kwaliteit van onze locaties. Het pedagogisch werkplan van elke peuteropvang vindt u op de locatiepagina's.
Maar kwaliteit is niet alleen iets wat door deskundigen gemeten kan worden. Uw eigen beleving speelt ook een belangrijke rol. Daarom nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek en/of rondleiding.

Peuteropvang - opzeggen en anuleren

Een opzegging dient u altijd schriftelijk aan ons door te geven. Dit kan per brief of per e-mail.

De opzegtermijn voor de peuteropvang is 1 maand. Een opzegging dient schriftelijk doorgegeven te worden via het opzegformulier (ook verkrijgbaar op de locatie) of middels het sturen van een e-mail bericht. De opzegtermijn gaat in op het moment van binnenkomst van de opzegging (kan ieder gewenst moment van de maand zijn).

Nee, dit is niet mogelijk. Er worden geen uitzonderingen gemaakt wat betreft de opzegtermijn.

Nee, de overeenkomst eindigt automatisch wanneer uw kind 4 jaar wordt. Alleen wanneer u de plaatsing wilt verlengen (bijv. als uw kind later naar de basisschool zal gaan) of eerder wilt stopzetten dient u contact met ons op te nemen.
Een opzegging (opzegtermijn 1 maand) dient altijd schriftelijk via het opzegformulier (verkrijgbaar op de groep) of e-mail ()
Ja, dit is mogelijk. Als er 1 week of meer zit tussen de opzegdatum en de plaatsingsdatum, is de opzegging kosteloos. Als er minder dan 1 week zit tussen de opzegdatum en de plaatsingsdatum, betaalt u € 35,-- annuleringskosten.
Buitenschoolse opvang - algemeen

SKPC heeft meerdere buitenschoolse opvanglocaties verspreid over Culemborg. In de nabijheid of zelfs in elke basisschool bevindt zich een BSO-locatie van de SKPC. Voor een overzicht klik hier.
Uiteraard is het mogelijk dat ouders en kinderen van tevoren een kijkje komen nemen om een indruk te krijgen van de locatie, sfeer te proeven en de gelegenheid krijgen om vragen te stellen. Het is altijd mogelijk om gratis en vrijblijvend een persoonlijk gesprek en rondleiding te krijgen. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met één van de BSO-locaties of het aanvraagformulier voor een rondleiding invullen.

De BSO-locaties zijn na schooltijd geopend tot 18.30 uur. Echter zijn een aantal BSO's alleen geopend op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd. Wanneer de BSO's geopend zijn vindt u op de betreffende locatiepagina (in rechterkolom).
Op nationale feestdagen zijn de BSO-locaties gesloten. Indien een feestdag valt op een vaste opvangdag van uw kind, bouwt u tegoeduren op. Lees meer.
In de schoolvakanties zijn er een aantal BSO-locaties geopend voor vakantieopvang van 08.00 - 18.00 uur.

Voor openingstijden voorschoolse opvang, klik hier.

Alle BSO's van de SKPC voldoen aan alle wettelijke kwaliteitseisen met betrekking tot groepsgrootte, aantal pedagogisch medewerkers, opleidingseisen, pedagogisch beleidsplan, veiligheid en hygiene. Ieder jaar controleert de GGD de kwaliteit van onze locaties. Maar kwaliteit is niet alleen iets wat door deskundigen gemeten kan worden. Uw eigen beleving speelt ook een belangrijke rol. Daarom nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek en/of rondleiding. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de locatie van uw keuze voor een afspraak of een rondleiding aanvragen.

In het LRKP worden alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang locaties, peuterspeelzalen/peuteropvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als zij gebruik maken van kinderopvang die in het LRKP staat vermeld. Op de website van het LRKP (www.lrkp.nl) of op de locatiepagina op onze website vindt u het registratienummer.

Op onze website staat het registratienummer bij iedere locatie (in het kader rechts). Tevens kunt u het vinden op de website van het LRKP: www.lrkp.nl
Alle buitenschoolse opvanglocaties van de SKPC zijn officieel geregistreerd bij de gemeente en het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). U vindt de registratienummers op de locatiepagina's of op de website van het LRKP.

Wij doen ons best om u zoveel mogelijk te laten meegenieten van wat uw kind bij ons beleeft. Ook vinden wij het fijn om te horen hoe het thuis gaat. Bij het ophalen van uw kind zorgen wij er daarom voor dat er gelegenheid is om informatie uit te wisselen. Daarnaast ontmoeten wij u graag tijdens oudergesprekken, organiseren wij ouderavonden en houden wij u op de hoogte via het ouderportaal, de website en onze facebookpagina.

Wij hechten grote waarde aan goede communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Minimaal 1 x per jaar of vaker als daartoe aanleiding is wordt aan ouders de mogelijkheid voor een oudergesprek aangeboden. Dit is een gesprek tussen de pedagogisch medewerker van het kind en de ouder(s)/verzorger(s). U kunt ook zelf om een oudergesprek vragen.
Er is een oudercommissie voor alle BSO's. De contactgegevens vindt u hier. Wilt u actief betrokken zijn bij de BSO van uw kind? Denk dan eens na over deelname aan de oudercommissie. Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie en hebben formeel invloed op het beleid. De oudercommissies hebben regelmatig overleg met de clustermanagers en/of directie van de SKPC.
SKPC heeft een website en facebookpagina waar foto's van kinderen op staan. Om bezoekers van de website en facebook een indruk te geven van de sfeer op de opvanglocaties van de SKPC worden regelmatig nieuwe foto's gemaakt van allerlei situaties binnen de opvang en bij nieuwsberichten. Deze foto's worden door de pedagogisch medewerkers of door een professional gemaakt. SKPC vraagt vooraf middels het plaatsingsformulier toestemming of u er bezwaar tegen heeft tegen evt. publicatie op website, facebook en drukwerk. U kunt per media aangeven of u toestemming geeft.
De foto's worden niet voor andere doeleinden gebruikt of aan anderen worden doorgegeven.

Het kan gebeuren dat u toch ergens niet tevreden over bent, misschien zelfs een klacht heeft. Neemt u dan rechtstreeks contact op met de medewerker of leidinggevende. Lees meer

Heeft u een tip of een idee? Vertel het ons! 

Buitenschoolse opvang - inschrijven

U kunt uw kind voor de buitenschoolse opvang inschrijven vanaf 2 jaar. Wij adviseren u in verband met een eventuele wachtlijst uw kind zo vroeg mogelijk in te schrijven.
U kunt een inschrijfformulier invullen via onze website. Ook kunt u telefonisch bij het servicebureau (0345-517477) een inschrijfformulier aanvragen of ophalen (Postmastraat 44).
Wij adviseren u zo vroeg mogelijk in te schrijven. Zodra wij uw inschrijfformulier hebben ontvangen, krijgt u van ons een inschrijfbevestiging. Spoedig daarna zal de plaatsingsconsulente contact met u opnemen. Inschrijven voor buitenschoolse opvang is gratis en vrijblijvend.
Ja, dat is mogelijk mits uw kind op een basisschool in Culemborg zit. Het is ook mogelijk om uw kind van de BSO gebruik te laten maken als uw kind buiten Culemborg op school zit. Voorwaarde is dan wel dat u het vervoer van school naar de BSO zelf regelt.
De plaatsing kan op elk gewenst moment in de maand ingaan. U bepaalt dus zelf per welke datum u wilt starten en kunt dit dan ook aangeven op het inschrijfformulier.
U kunt een inschrijfformulier invullen via onze website. Wanneer u op dit inschrijfformulier aangeeft dat u graag wilt overstappen, neemt de plaatsingsconsulente z.s.m. contact met u op. U heeft waarschijnlijk nog een opzegtermijn bij uw huidige kinderopvangorganisatie. In overleg met u zorgen wij ervoor dat de overstap naadloos in elkaar overloopt.
Alle kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd, zelfs verplicht, om het BSN nummer (Burger Service nummer) van ouders en dat van hun kind te registreren. Het BSN nummer is o.a. nodig voor de jaarlijkse aanlevering van de opvanggegevens aan de belastingdienst (jaaropgaven). Zonder uw BSN nummer registreert de belastingdienst uw opvanggegevens niet. Dit kan ervoor zorgen dat de belastingdienst uw kinderopvangtoeslag terug eist.
Buitenschoolse opvang - financiën

U betaalt bij de SKPC geen inschrijfkosten voor de buitenschoolse opvang. Inschrijving is gratis en vrijblijvend. Indien gewenst kunt u uw inschrijving later dus altijd weer kosteloos annuleren.
Dit is afhankelijk van uw situatie, zoals het gewenste aantal dagen en uw (gezamenlijke) inkomen. De kosten van de opvang zijn te onderscheiden in bruto en netto kosten. Bruto kosten zijn de kosten die u aan de buitenschoolse opvang betaalt. Netto kosten zijn de bruto kosten minus de kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen.
Naar de tarieven.

SKPC kent geen kortingsregels voor tweede of volgende kinderen op de opvang. Wel zit er verschil in de hoogte van de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. 
Voor het kind met de meeste opvanguren ontvangt u de laagste vergoeding van de belastingdienst. Dit kind wordt door de belastingdienst het 1e kind genoemd. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn. Bij een gelijk aantal opvanguren is het kind met de hoogste opvangkosten het 1e kind. Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor uw kinderen gelijk? Dan bepaalt de belastingdienst toeslagen wie het 1e kind is.

U ontvangt aan rond de 1e van de maand van ons een (digitale) factuur voor de kosten van kinderopvang voor de aankomende maand. De kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangt u voorafgaand aan de maand opvang, meestal rond de 20e van de maand.    

Wanneer de vaste opvangdag van uw kind valt op een Nationale feestdag, te weten Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag, dan ontvangt u van de SKPC tegoeduren. De tegoeduren zijn tot 1 jaar na uitgifte geldig. Lees meer  

Ja, ook bij afwezigheid door ziekte of vakantie loopt de maandelijkse betaling van de kosten gewoon door. Wel vragen wij u om aan de BSO door te geven dat uw kind niet komt.

Indien mogelijk kunt u wel dagen ruilen binnen een tijdsbestek van 2 weken (voorafgaand of daaropvolgend). U kunt ruildagen opvragen via de ouderportaal of op de groep.

Elk jaar in februari stuurt de SKPC een jaaropgave naar alle ouders die in het voorgaande jaar kinderopvang hebben afgenomen. Mocht u de jaaropgave zijn kwijt geraakt, dan kunt u bij onze financiële administratie altijd nog een kopie opvragen.
Ja, dit is mogelijk. U kunt bij de SKPC vrijblijvend informatie inwinnen. U kunt hiervoor contact opnemen met de financieel medewerkster van het servicebureau: Lucienne Richelle, of 0345-517477.
Om kinderopvangtoeslag te krijgen moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken en/of een erkende opleiding volgen. U kunt ook toeslag krijgen als u niet werkt maar uw kansen op werk vergroot door bijv. een re-integratie traject te volgen via UWV of gemeente. Voor meer informatie gaat u naar www.toeslagen.nl of neemt contact op met onze financieel medewerkster van het servicebureau: Lucienne Richelle, of 0345-517477.
U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen, wijzigen of stopzetten via www.mijntoeslagen.nl. Indien nodig kunnen wij u hiermee gratis helpen. Neem dan contact op met onze financieel medewerkster van het servicebureau: Lucienne Richelle, of 0345-517477. 
Nee, helaas niet.
U kunt zelf kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst via www.toeslagen.nl. Indien gewenst kan de SKPC de kinderopvangtoeslag voor u aanvragen bij de belastingdienst. Neemt u hiervoor contact op met onze financieel medewerkster van het servicebureau: Lucienne Richelle, of 0345-517477.

De werkgeversbijdrage wordt rechtstreeks via de belastingdienst geregeld. U hoeft deze dus niet zelf aan te vragen bij uw werkgever.    

Alle werkgevers dragen verplicht een percentage van de loonsom af aan de belastingdienst. U ontvangt van de belastingdienst een bijdrage in de vorm van kinderopvangtoeslag.    
Ja, dit is mogelijk. U kunt via www.toeslagen.nl doorgeven dat de belastingdienst uw kinderopvangtoeslag rechtstreeks mag overmaken naar de SKPC.
Vanaf de dag van ontslag of bij beëindiging van de werkzaamheden als zelfstandige heeft u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag.
Uw kind kan dus nog 6 maanden naar de opvang, zodat u zich volledig kunt richten op het zoeken naar een nieuwe baan. Geeft u de wijziging zo snel mogelijk aan de belastingdienst door.
Bij werkloosheid verzoeken wij u z.s.m. contact op te nemen met de plaatsingsconsulente. Wij kunnen dan in overleg met u afspraken maken zodat u bij het vinden van een nieuwe baan weer zo snel mogelijk terecht kunt op het kinderdagverblijf, bij voorkeur op dezelfde groep.
Eén van de voorwaarden van de belastingdienst voor het verkrijgen van kinderopvangtoeslag is: 'Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag aanvraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs'. U behoudt dan het recht op kinderopvangtoeslag tot de laatste schooldag op de basisschool cq. laatste dag op de BSO. 
Buitenschoolse opvang - wachtlijst & plaatsing

Dit is afhankelijk van de locatie en van de benodigde opvangdagen. Over het algemeen zijn maandag, dinsdag en donderdag druk bezette dagen. Op woensdag en vrijdag is het over het algemeen minder druk en zijn meestal nog plaatsen beschikbaar. Wij streven ernaar kinderen zo snel mogelijk te kunnen plaatsen. Indien er nog geen plaats is op de gewenste locatie, is er tijdelijk meestal wel een alternatieve locatie beschikbaar. Voor informatie over de plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met plaatsingsconsulente van het servicebureau via telefoonnummer 0345-517477 of e-mail

Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u binnen 1 week een inschrijfbevestiging. Mocht u na 1 week nog niets van ons hebben vernomen, neemt u dan contact op met de plaatsingsconsulente Jacqueline Guiting, , telefoon 0345-517477.
Nee, uw aanvankelijke inschrijfdatum wordt behouden totdat wij de gewenste opvangdag(en) voor u hebben kunnen realiseren.
Nee, dit gebeurt niet automatisch. De plaatsing van uw kind op het kinderdagverblijf stopt wanneer uw kind 4 jaar wordt. Wanneer u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang dan kunt u uw kind vanaf de leeftijd van 2 jaar hiervoor inschrijven via het formulier op onze website. Wij adviseren u in verband met een eventuele wachtlijst uw kind zo vroeg mogelijk in te schrijven.    
Kinderen in de leeftijd van 4 - 13 jaar zijn welkom op de buitenschoolse opvang.
Indien nodig kan SKPC een plaatsing op de BSO snel voor u realiseren. Afhankelijk van de daarvoor benodigde tijd kan de opvang binnen 2 weken van start gaan. Voorafgaand aan de startdatum zal een kennismakingsgesprek en wendagen plaatsvinden.
U kunt bij de buitenschoolse opvang zelf bepalen hoeveel dagdelen u per week wilt afnemen.

Wanneer u een plaats wilt reserveren voor een bepaalde periode kunt u contact opnemen met de afdeling planning & plaatsing om de mogelijkheden te bespreken.

Het is mogelijk om incidenteel van opvangdag te ruilen, mits de groepsgrootte dit toelaat. 

Lees meer

Ja, zolang de groepsgrootte het toelaat kunt u incidenteel extra dagdelen afnemen. U kunt dit via het ouderportaal aanvragen. De kosten voor de extra opvang worden achteraf bij u in rekening gebracht. U betaalt hiervoor hetzelfde tarief als voor een vaste opvangdag. Evt. kan het voorkomen dat uw kind, met uw toestemming, op de extra dag op een andere groep dan de vaste groep wordt geplaatst.
Een wijziging kan betrekking hebben op een uitbreiding, vermindering of verandering van opvangdagen. Indien het een vermindering van dagen betreft, geldt er een opzegtermijn van 1 maand. Een aanvraag voor het wijzigingen van opvangdagen kunt u doen bij de plaatsingsconsulente Jacqueline Guiting, , telefoon 0345-517477. 
Kinderen komen iedere week op dezelfde opvangdag(en). Het is mogelijk om incidenteel een extra dag af te nemen of binnen 2 weken van opvangdag te ruilen. Met toestemming van de ouders is plaatsing mogelijk op verschillende locaties/groepen. De plaatsingsconsulente bespreekt graag de mogelijkheden voor flexibele opvang met de ouders. Samen met de ouders wordt dan gekeken naar een passende oplossing, evt. in combinatie met een andere opvangvorm zoals opvang bij een gastouder thuis.
SKPC verzorgt ook opvang op dagen dat de basisscholen gesloten zijn vanwege een studiedag. Deze studiedagen worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt aan de ouders van de school. Wanneer een kind minimaal 1 week van tevoren hiervoor aangemeld is er gegarandeerd plek. Geef dus op tijd door aan de pedagogisch medewerkers van de groep wanneer er opvang op studiedag gewenst is. Nadat er is geïnventariseerd door de pedagogisch medewerkers hoeveel kinderen er op de studiedag naar de BSO komen, zal worden besloten op welke locatie de kinderen worden opgevangen. Wanneer er weinig aanmeldingen zijn kan het voorkomen dat kinderen op een andere dan de vaste BSO locatie worden opgevangen. Ouders worden hierover op tijd geïnformeerd.

Dit hangt af van het contract dat u heeft afgesloten. Wanneer kleine schoolvakanties (voorjaars-, mei-, herfst- en kerstvakantie) in het contract zijn opgenomen kan het in die vakanties op de vaste BSO-dagen de hele dag naar de vakantieopvang komen. Hier zitten geen extra kosten aan verbonden. Uiteraard bestaat ook in vakanties de mogelijkheid om  tegen betaling extra dagen af te nemen.  
Voor de zomervakantie geldt voor alle ouders dat hiervoor een apart contract wordt afgesloten waarin u opvang aanvraagt voor de dagen dat u opvang nodig heeft.
In de schoolvakanties is de vakantieopvang geopend vanaf 07.00 - 18.30 uur.

In de zomervakantie is het mogelijk om van maandag t/m vrijdag vanaf 07.00 tot 18.30 uur opvang af te nemen. De zomervakantie is niet opgenomen in het contract. Hiervoor wordt een apart contract opgesteld. Half april ontvangen de ouders die al buitenschoolse opvang afnemen een bericht dat inschrijving via de website mogelijk is. Ook kinderen die in schoolweken geen gebruik maken van de buitenschoolse opvang kunnen ingeschreven worden voor zomervakantieopvang.
Dat is mogelijk. Ouders kunnen incidentele opvang afnemen.   
Ja, dit is mogelijk. Voor kinderen van 4 - 12 jaar heeft SKPC heeft naast buitenschoolse opvang ook mogelijkheden voor opvang bij een gastouder. Dat is het voordeel van opvang via SKPC. Met 1 telefoontje stellen wij een compleet opvangpakket samen!
Buitenschoolse opvang - werkwijze

Bij intern wenbeleid (wanneer een kind overgaat van de ene naar de andere groep) kan een kind gaan wennen voorafgaand aan de plaatsingsdatum. Het wennen op een andere groep geldt als ‘een activiteit buiten de groep’, mits het een korte periode betreft (maximaal een dagdeel) en het kind te allen tijde terug kan naar de eigen basisgroep. Voor deze situatie geldt de BKR (beroepskracht – kind – ratio) op locatieniveau. Is een kind nieuw bij SKPC (extern wenbeleid) dan vindt het kennismakingsgesprek plaats voordat de plaats start. In overleg met de ouder is een kind daar wel of niet bij aanwezig. Na het kennismakingsgesprek kan voorafgaand aan de start van de plaats desgewenst 1 speelmiddag gepland worden. Deze speelmiddag is niet verplicht en kan alleen ingepland worden als de bezetting/BKR dat toelaat. De speelmiddag vindt plaats vanaf einde schooltijd tot ca. 17.00 uur. In overleg met de pedagogisch medewerkers kunnen ouders evt. ook een afwijkende tijd afspreken.
Bij ziekte of andere afwezigheid van een pedagogisch medewerker wordt een vaste invalkracht van SKPC ingezet.
Voor meer informatie over te doen in geval van ziekte verwijzen wij naar het Beleid weren zieke kinderen en medisch handelen.
Dit verschilt per locatie. SKPC heeft locaties van 20 tot 60 kinderen. In de buitenschoolse opvang zijn 2 pedagogisch medewerkers verantwoordelijk voor een basisgroep van 20 kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar. Voor kinderen van 8 - 12 jaar kan de groepsomgang 30 kinderen zijn. Er is dan een 3e pedagogisch medewerker aanwezig. SKPC hanteert op iedere locatie de wettelijke regels m.b.t. de Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR). Op elke locatie werken we zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerkers om kinderen veiligheid en stabiliteit te kunnen bieden.

Kinderen worden altijd opgehaald van school door de pedagogisch medewerkers van SKPC. Zij zijn herkenbaar aan de donkerblauwe bedrijfskleding met het logo van SKPC. Bij voorkeur gaan de kinderen lopend of met de fiets naar de BSO. Dit is echter afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de afstand naar de BSO. De jongste kinderen halen we zoveel mogelijk lopend uit school.
Bij sommige 8+ BSO's komen de kinderen op de fiets. In overleg met de ouders mogen oudere kinderen evt. zelfstandig naar de BSO komen.
Wanneer de BSO te ver weg ligt van de school wordt vervoer geregeld met de Stint of auto.

SKPC zorgt tijdens vakanties, lange middagen en studiedagen voor de lunch van de kinderen. Zij hoeven dus zelf geen brood mee te nemen. Dit is bij de prijs inbegrepen.

Alle BSO-locaties van SKPC voldoen aan alle wettelijke kwaliteitseisen met betrekking tot groepsgrootte, aantal pedagogisch medewerkers, opleidingseisen, pedagogisch beleidsplan, veiligheid en hygiene. Ieder jaar controleert de GGD de kwaliteit van onze BSO-locaties.

Maar kwaliteit is niet alleen iets wat door deskundigen gemeten kan worden. De beleving van ouders en kinderen speelt ook een belangrijke rol. Daarom nodigen wij ouders en kinderen graag uit voor een kennismaking en/of rondleiding.

Buitenschoolse opvang - opzeggen & annuleren

Een opzegging dient altijd schriftelijk aan ons doorgegeven te worden. Dit kan per brief of per e-mail. Een opzegging kan op ieder gewenst moment in de maand ingaan. Op de datum van ontvangst van de opzegging gaat de opzegtermijn van 1 maand in. Een opzegging is pas geldig wanneer de ouder een bevestiging heeft ontvangen.
Nee, dit is niet mogelijk. Er worden geen uitzonderingen gemaakt wat betreft de opzegtermijn.
Ja, dit is mogelijk. Bij een opzegging langer dan 2 maanden voor de plaatsingsdatum brengen wij € 35,-- administratiekosten in rekening. Bij een opzegging binnen 2 maanden voor de plaatsingsdatum bent u annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten bedragen de plaatsingskosten vanaf de datum van plaatsing tot de datum van beëindiging van de overeenkomst met een minimum van € 35,--.
Nee, de overeenkomst eindigt automatisch aan het eind van het schooljaar van groep 8. Controleer dus eerst de einddatum op de offerte die u destijds heeft ondertekend. Houdt u daarbij rekening met doubleren of een klas overslaan. Alleen wanneer u de plaatsing wenst te verlengen of eerder wilt stopzetten dient u contact met ons op te nemen.