Directie

SKPC, méér dan kinderopvang

De SKPC staat voor kwalitatief goede kinderopvang. We zien dat heel breed: opvang is voor ons niet alleen 'oppassen'. We investeren heel bewust en weloverwogen ook in de opvoedkundige en sociale ontwikkeling van het kind, vandaar onze lijfspreuk 'SKPC, méér dan kinderopvang'.

In onze locaties worden kinderen verwelkomd in een kindvriendelijke en veilige omgeving, waarin elk kind wordt geaccepteerd zoals het is, ongeacht individuele en culturele verschillen.
Zo’n vertrouwde omgeving zorgt ervoor dat het kind zich prettig voelt en zelfvertrouwen ontwikkelt. De nieuwe ervaringen leren het kind zich aan te passen aan veranderende omstandigheden: heel belangrijk in het leven.
Pedagogisch medewerkers dagen kinderen uit om de vaardigheden die zij in aanleg hebben of waar hun interesse ligt, verder te ontwikkelen.

Maar belangrijker nog is, hoe wij onze pedagogische kwaliteit vasthouden en continue verbeteren. Wij geven extra impulsen in de pedagogische kwaliteit door pedagogische ondersteuning, goede begeleiding van pedagogisch medewerkers en scholing gericht op de pedagogische aanpak. 

Ouders weten welke kwaliteit wij bieden, zoals  blijkt uit de reacties die we regelmatig mondeling of per email binnen krijgen. Wij zijn trots op de goede resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid van klanten. Zij waarderen de opvang met maar liefst een 8,1 (uit onderzoek 2015)!

Medewerkers geven aan graag bij ons te werken. Tevreden en betrokken medewerkers zijn cruciaal voor de kwaliteit en het voorbestaan van de organisatie. En daar blijven we hard aan werken. Zo dat wij onze slogan “SKPC méér dan kinderopvang"  blijvend kunnen waarmaken.

mevrouw Berrie Heinrichs,
directeur